bmp3步兵战车

bmp3步兵战车

采时或用黑豆同煮,欲其色紫,殊失气味,尤宜辨之。 中病当便已,不可尽剂。

一月后黄去立效,此方祖传七世。【发明】时珍曰∶绿矾酸涌涩收,燥湿解毒化涎之功与白矾同,而力差缓。

《尔雅》所谓天生曰卤、人生曰盐者是矣。或云本名山漆,谓其能合金疮,如漆粘物也,此说近之。

主飞金石用之,炼丹亦须用。其法用瓷碗以胡桃擦过,用无砂石硫黄生熔成汁,入明矾少许,则尘垢悉浮,以杖掠去,绵滤过,再入碗熔化,倾入杯内,荡成杯,取出,埋土中一夜,木贼打光用之。

 唐苏恭始以紫参、牡蒙为二物,谓紫参叶似羊蹄,王孙叶似及己。 唐苏恭注王孙,引陈延之《短剧方》牡蒙所主之证,正是紫参;若王孙则止治风湿痹证,不治血病。

近又有薄夫以人参先浸取汁自啜,乃晒干复售,谓之汤参,全不任用,不可不察。芒硝是朴硝淋汁再炼者。

Leave a Reply